Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie

 Historie hudebního života a dechové hudby v Novém Jičíně

 

Prvopočátky hudebního života se datují  již od roku 1872, i když složení orchestru bylo jiné, než je dnešní. Protože město bylo německé, tak byl hudební život soustředěn kolem hudebního spolku Musikvereinigung /hudební sdružení/. Jeho dirigenty byli Karl Muller a bývalý vojenský hudebník Anton Mudrak. Tato hudba sdružovala 32 hudebníků v obsazení pro dechový orchestr. Jelikož se členy stávali bývalí vojenští hudebníci, úroveň orchestru byla velmi dobrá. Po roce 1945 ve městě vznikaly snahy pro znovuobnovení válkou přerušených hudebních tradic. V roce 1945 zahájila svou činnost zdejší dechová hudba díky aktivitě Františka Starůstky a stala se vlastně oficiální městskou hudbou. Protože hrával ještě v jiných orchestrech, předal kapelnictví pro nedostatek času varhaníkovi Františku Šimíčkovi st., který vedl tuto dechovku v létech 1947-49. Jeho působení bylo pro hudbu přínosem pro jeho dlouholetou muzik. praxi a skladatelskou činnost. V roce 1949-50 přebírá vedení dechovky Ota Bahner-Boháč, v tomto krátkém období hudba poněkud stagnovala a hudebníci přešli k dechovce Aloise Bezděka v Novém Jičíně - Šenově, jenž byl po dobu vojenské prezenční služby členem vojenské hudby v Hranicích na Moravě. Tato dechovka nejdříve vystupovala pod hlavičkou JZD a od roku 1955 se  staly novým zřizovatelem Spoje v Novém Jičíně. S příchodem nových hudebníků se hudba konsolidovala a zdokonalovala, takže v létech 1954-60 byla schopna pořádat pravidelné koncerty mimo učinkování na tanečních zábavách, oslavách, apod. Repertoár orchestru je různorodý, od lidové hudby k populární až k různým úpravám klasických skladeb. Tento stav trvá do roku 1988, kdy dechovou hudbu přebírá pan Antonín Glogar /organizační a zástupce dirigenta/ a taktovky se ujímá učitel na ZUŠ v Novém Jičíně pan Marcelín Juřík. Po roce 1990 přestaly být zřizovatelem Spoje v Novém Jičíně a v listopadu 1995 se na základě přání pana starosty  a z popudu ředitele KS uskutečnilo setkání hudebníků, jehož výsledkem bylo ustavení Městského dechového orchestru pod vedením pana Juříka a pana Glogara. Od roku 1998 je orchestr zaregistrován jako občanské sdružení. Org. vedoucím je pan Antonín Glogar a vypomáhal mu pan Vlastimil Chlapík. V roce 2016 se občanské sdružení stalo zapsaným spolkem. Vedení spolku je v dnešní době zajišťováno pětičlenným výborem.

 

Že se naše hudba líbí i  za našimi hranicemi jsme se mohli několikrát přesvědčit při koncertech nebo charitativních akcích v Polsku a na Slovensku. Ať píseň K. Vacka  - Zůstaň tu  s námi muziko česká platí i do budoucna.